http://www.girlgamesdonkey.com/

 

 

 

 

 

 

Invloed van de bouw

Op welke manier heeft de bouw van het paardenlichaam invloed op het karakter en het gedrag? De verhoudingen van het paardenlichaam bepalen de balans, beweging en het atletisch vermogen en de lichamelijke balans heeft weer invloed op het geestelijke evenwicht.

Wanneer een paard bijvoorbeeld een tekortkomingen heeft worden zijn atletisch vermogen en zijn zelfvertrouwen belemmerd. Het is zeer nuttig als je de 'ideale' lichaamsbouw direct kunt herkennen, net zoals het herkennen van tekortkomingen, die prestaties van het paard zouden kunnen beļnvloeden.

Wanneer een ruiter in staat is om het 'kunnen' van een paard te evalueren aan de hand van zijn bouw, zullen vele gevechten en een hoop verzet worden voorkomen. Dit verzet ontstaat vaak als een paard wordt gedwongen om prestaties te leveren waartoe het eigenlijk niet in staat is. Het gevolg is vaak dat het karakter van het paard verkeerd beoordeeld wordt.

De ideale lichaamsbouw

Deze verhoudingen zijn een manier om na te gaan of een sportpaard een ideale bouw heeft. De schouder wordt gemeten van de schoft tot aan het borstbeen. De rug wordt gemeten vanaf het midden van de romp (achter het schouderblad) tot aan de flank. Het hoofd wordt gemeten vanaf het topje van de maantop tot aan de bovenlip, aan de rand van de mond. Het kruis wordt gemeten van af de punt van de heup tot over de punt van de bil, naar de centrale lijn onder de staart.

Dit varieert per ras, en in de honderden paarden die Linda Tellington Jones heeft opgemeten kon het kruis soms tot 10cm korter zijn dan andere afmetingen. Dit leek echter totaal geen invloed te hebben op het atletisch vermogen. De hals wordt gemeten van achter de oren tot aan de voorkant van het schouderblad wanneer de hals recht, en niet opgeheven is.

Wanneer het paard alleen wordt gebruikt voor recreatie, doet de afmeting van de hals er minder toe. Wanneer het paard echter uitzonderlijk sportieve prestaties moet leveren, moet de hals dezelfde lengte hebben als de schouders, het hoofd, en de rug.

De hoek van het midden van de kogel door het midden van de koot en de hoef moet gelijk zijn aan de hoek van de schouder, wanneer deze hoeken niet gelijk zijn, kunnen stijfheid en pijn het gevolg zijn, waardoor onwilligheid, beenproblemen en verzet kunnen volgen.

Op deze foto is goed te zien dat de hoek van de schouder gelijk staat aan de hoek die door het midden van de koot en de hoef gaat. Dit zijn de blauwe lijnen op de foto. Wanneer deze lijnen dus niet gelijk zijn kunnen ze veel problemen veroorzaken in het gedrag.

Met de rode lijnen heb ik aangegeven welke verhoudingen gelijk moeten zijn, wil je een paard hebben met echt een ideale bouw zonder enige beperking.

Op de foto is mijn fjord te zien waarop hij zijn hoofd iets buigt, daardoor is de rode lijn in zijn hals nu erg kort, normaal is deze iets langer. Nog steeds heeft hij in verhouding met de rest van zijn lichaam een kortere hals. Voor de recreatie is dit dus niet zo erg en is het belangrijker dat de hoek van de schouder en de hoek van het midden van de kogel door de hoef gelijk is. Dit is op de foto goed te zien.

Lange rug

De 2 bovenstaande paarden hebben allebei een lange rug. Wanneer de rug wordt gemeten van achter het schouderblad tot aan de flank zul je bij sommige paarden merken dat de rug tot 10cm langer kan zijn dan het hoofd, de schouders of de hals.

Een lange rug kan pijn en problemen veroorzaken tijdens het rijden. Het gevolg hiervan kan zijn dat het gedrag van het paard ten onrechte wordt beschouwd als onwillig.

Een lange rug hoeft niet altijd problemen met zich mee te brengen maar het is logisch dat de spieren goed sterk en soepel moeten worden gehouden. Wanneer een paard ineens ander gedrag gaat vertonen is het verstandig eerst de rug te onderzoeken.

Holle rug

 

Bij deze voorbeelden is goed de holle rug te zien. Een van de grootste problemen bij een holle rug is het vinden van een goed passend zadel, dat geen drukkingen veroorzaakt op de rug en op die manier leidt tot nerveus en prikkelbaar gedrag.

Het spreekt voor zich dat ook een holle rug een erg zwakke plek is. Ook al wordt het dier niet bereden dan rust er meer spanning op de rug en dit kan doortrekken naar de lendenen, heupen en de hals.

Ik heb een aantal paarden geanalyseerd die betrouwbaar en ongecompliceerd waren maar door hun holle rug niet konden ontspannen tijdens het rijden. Bij deze dieren is het dus ook erg belangrijk om bij vreemd gedrag eerst de rug te onderzoeken voordat het ongewenste gedrag wordt afgeschreven aan een onwillige persoonlijkheid.

Bij de 1ste foto gaat het om een oudere fokmerrie. Het bonte paard is echter een 6 jarige en daardoor een 'extreem' geval. De afwijking is hier dus niet ontstaan door ouderdom of fokken. De eigenaren van dit paard hebben een zadel op maat laten maken, iets wat eigenlijk altijd noodzakelijk is voor paarden met zulke ruggen. Doordat dit zadel dus geen drukkingen en spanning veroorzaakt, gaat het rijden dit dier erg goed af. Verzamelen is wat moeilijker voor hem omdat hij natuurlijk ook zijn achterhand minder kan laten zakken.

Meerdere problemen

Dit paard heeft een interessant verhaal. Haar eigenaresse vroeg een karakteranalyse bij me aan en terwijl ik haar hoofd begon te 'lezen' kwam er best een mooie persoonlijkheid naar voren die niet erg veel problemen met zich mee zou brengen. Toen ik deze foto van haar bouw zag schrok ik echter een beetje. Je ziet dat de rug erg laag hangt en de lendenen niet echt gespierd zijn. Ze lijken eerder slap. De hals is ook verkeerd bespierd en haar hele bouw laat zien dat het paard hier niet fijn, soepel en ontspannen mee kan bewegen.

Hoeveel invloed zou dit hebben op de persoonlijkheid van het dier? In mijn analyse beschreef ik alles en ik kreeg inderdaad terug dat dit dier 'op de grond' erg braaf was. Het rijden was echter een groot probleem. Er was geen mogelijkheid om ontspannen te rijden en er kwam veel verzet in de gallop en verder steigerde en bokte ze. Rechte lijnen waren onmogelijk en ze liet haar gewicht naar 1 kant vallen. Mensen vertelden haar dat ze dit paard eens goed aan moet pakken maar haar gevoel stond daar niet achter en dus vroeg ze een analyse aan.

In mijn analyse adviseerde ik haar om bezig te gaan met rechtrichten. Om het zwaartepunt dus te gaan verleggen en ervoor te zorgen dat haar rug weer mooi gedragen zou worden. Hierdoor zou ze ook haar hals wat kunnen laten zakken en zou deze soepeler worden waardoor er ook minder spanning zat. Tevens adviseerde ik haar om TTouches te doen om buikspieren te trainen en ook te zorgen dat de rug weer hoger kwam te liggen.

Haar eigenaresse kwam bij een instructrice die hier samen met haar mee aan de gang ging. Het rechtrichten gaat goed en ook de TTouches hebben resultaat. Ze zijn ook bezig met stretch oefeningen waardoor dit dier soepeler en dus ontspannener in haar lijf komt te zitten. Na slechts 2 lessen is het paard bereden en waren er nauwelijks problemen of spanningen.

Mijn verwachtingen zijn dat het met deze oefeningen alleen maar beter gaat en dat ik hopelijk over een jaar een foto kan ontvangen waarop haar lichaam enorm verbeterd is en de problemen die daardoor werden veroorzaakt als sneeuw voor de zon zijn verdwenen.

Voorbenen achter de loodlijn

Bij dit paard is goed te zien dat de voorbenen wat achter de loodlijn staan. Dit kan echter nog extremer. Deze onevenwichtigheid is een veel voorkomende oorzaak van nervositeit of verzet. Veel van deze paarden kunnen geholpen worden met TTouches.

Bokbenig

Kijk eens goed naar de voorbenen van dit paard. Je ziet dat de bovenbenen recht op de loodlijn staan maar de onderbenen naar achteren leunen. Bij deze stand heb je het over een bokbenig paard of over een biddende knie. Spanning in de schouders en rug kunnen het resultaat zijn van deze afwijking. Vaak veroorzaakt het schrikachtigheid of nervositeit.

Toontreder

Hier is goed te zien hoe de hoeven onderaan naar binnen staan. Het gaat hier dus om een toontreder. Hoewel het atletisch vermogen soms beperkt is, zijn deze paarden normaal gesproken stabiel en zijn ze zeer geschikt voor gebruik als recreatiepaard.

Bodem nauw & Franse stand

Op deze foto staan de voorbenen van het paard dicht bij elkaar en wijzen de hoeven naar buiten. Het gaat hier om een paard dat bodem smal is, en tevens een franse stand heeft. Deze dieren hebben een beperkt belastingsvermogen. Ze hebben vaak een gebrek aan zelfvertrouwen en zijn angstig, schrikachtig en hierdoor ook wel eens onbetrouwbaar. Het zijn geen goede sportpaarden vanwege de mentale en emotionele  onevenwichtigheid die samen gaat met de lichamelijke onevenwichtigheid.

Franse stand

Op deze foto is ook de franse stand te zien. Helaas is door het vele haar niet goed te zien dat dit paard de benen veel breder uit elkaar heeft staan en ook een aardige boeg heeft.

Bodem wijd, Franse stand

Bij deze shetlander is goed te zien dat de bodem wijder is en de stand nog steeds Frans. Hoewel dit dus meestal geen invloed heeft op de persoonlijkheid kan het wel invloed hebben op de sportieve prestaties en dient er rekening mee gehouden te worden bij de aankoop van een paard en waarvoor het uiteindelijk bedoeld is.

Zwak gekoot

Dit jonge dier is erg zwak gekoot. Je ziet het vaak bij erg jonge veulens, maar dan trekt het na enkele dagen wel weg. Bij dit dier lijkt het echter blijvend. Deze zwakke koten kunnen leiden tot gevoeligheid en pijn in de rug, hetgeen dan weer verzet en een minder prestatievermogen tot gevolg kan hebben. Ook bij dit soort dieren is te verwachten wat er gebeurd op het moment dat het dier ook nog een ruiter moet dragen. Bij dit soort paarden moet je dus altijd goed kijken of het het gewicht van de ruiter wel kan dragen zonder last te krijgen van extra gevoeligheid of pijn.

Sabelbenig

Aan dit dier zijn meerder dingen te zien. Laat ik beginnen met de voorbenen die onderstandig, en dus achter de loodlijn staan. Deze typische onevenwichtigheid is een veel voorkomende oorzaak van nervositeit en verzet. Veel paarden kunnen geholpen worden met TTouches. De achterbenen zijn sabelbenig. De onderbenen staan dus als het ware voor de loodlijn. Bij overvraging kan een paard met deze afwijking spat, knopen in de spieren of gespannenheid in het spronggewricht ontwikkelen. Dit leidt vervolgens weer tot verzet

Koehakkig

Dit paard is licht koehakkig. Het achter-onderbeen en de hoef staan naar buiten gedraaid. Het kan echter nog veel extremer. Wanneer het zo extreem is kan het leiden tot verzet als gevolg van zwakheid en vermoeidheid wanneer er teveel van het paard gevraagd wordt.

Hertenhals

Bij deze pony zien we duidelijk een hertenhals. Dergelijke paarden kunnen misschien niet die graad van verzameling behalen die wij van hen verwachten. Wanneer je voelt dat er verzet optreedt, moet je de hals van je paard bestuderen om te kijken of hier de oorzaak ligt.
Wanneer de hertenhals ze belemmerd in wat wij van ze willen zijn ze vaak onwillig, niet qua persoonlijkheid maar puur omdat het gevraagde qua bouw niet haalbaar is.
Een extreme hertenhals zorgt er in sommige gevallen voor dat het paard de rug laat zakken in plaats van draagt en hem op deze manier dus aanspant. Dit kan weer negatieve invloed hebben op de ademhaling en de balans.

Met behulp van TTouches is het mogelijk een hertenhals te corrigeren door de rug weer omhoog te brengen en het zwaartepunt te verplaatsen. Door deze veranderingen kan je de aangeboren problemen van een hertenhals aanmerkelijk verminderen.

Korte hals & brede keelaanzet

Bovenstaande foto's zijn van hetzelfde paard. Het dier heeft een korte hals met een brede keelaanzet. Deze paarden komen vaak in verzet wanneer er verzameling wordt gevraagd. Het zijn meestal fantastische paarden voor buitenritten, maar als ze gedragsstoornissen vertonen moet eerst bekeken worden of de lichamelijke tekortkomingen hier de oorzaak van kunnen zijn, voor het op een slecht karakter wordt afgeschoven.

Zwakke lendenen & Hoge schoft

Zwakke lendenen kunnen voor veel 'karakterproblemen' zorgen wanneer deze paarden overvraagd worden. Het is belangrijk altijd goed te kijken wat het paard aan kan en het op een juiste manier te trainen.
Tevens heeft dit paard heeft een hoge schoft. Dit vormt maar zelden een probleem, tenzij het zadel niet goed past. Helaas is het vrij moeilijk om een goed passend zadel te krijgen voor paarden met een hoge schoft, dus nemen veel eigenaren genoegen met een zadel dat drukkingen veroorzaakt. Als gevolg krijgen ze dan te maken met allerlei problemen, zoals nervositeit, bokken en op hol slaan.

Terug

Roos de Noord © 2008-2013

www.karakteranalyses.nl